Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ Quy định về lệ phí môn bài.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/2/2020. 

Nghị định số 22/2020/NĐ-CP bổ sung quy định về các trường hợp miễn lệ phí môn bài.

1. Miễn lệ phí môn bài trong NĂM ĐẦU thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01 đến 31/12) đối với:
 • Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới)
 • Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.
2. Miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 NĂM kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu đối với :
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa).
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được thành lập trong thời gian được miễn lệ phí môn bài của Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa).
3. Bên cạnh đó, Nghị định 22/2020/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung:
 • Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm.
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) nộp lệ phí môn bài như sau:
  + Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/7 năm kết thúc thời gian miễn
  + Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn
 • Đối với Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể, ra hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại nộp lệ phí môn bài như sau:
  + Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/7 năm ra hoạt động
  + Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1 năm liền kề năm ra hoạt động

Liên hệ ngay Hotline: 0905 909 639 để được tư vấn chi tiết và đầy đủ.

SUNDAY CORP

Địa chỉ: 240 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363 623468
Fax: 02363 623479
Hotline: 0905 909639
EMAIL: linh@sundaycorp.vn