Theo quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP và Thông tư 12/2013/TT-BCT, Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp có website thương mại điện tử có trách nhiệm tiến hành thủ tục thông báo trực tuyến, đăng ký website với Bộ Công Thương trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử (Điều 27 Nghị định 52).

Nghị định số 52 quy định 02 hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử gồm: website thương mại điện tử bán hàng (các website giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, bán hàng của công ty) và website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (như sàn giao dịch thương mại điện tử; website đấu giá trực tuyến; website khuyến mại trực tuyến và các loại khác do Bộ Công Thương quy định). Các thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử ngoài yêu cầu phải có đề án cung cấp dịch vụ rõ ràng, còn phải đăng ký trực tuyến với Bộ Công Thương tại địa chỉ http://www.online.gov.vn về việc thiết lập website sau khi website đã hoàn thiện và phải được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký theo quy định (Điều 36, Điều 41, Điều 46 Nghị định 52).

Với các hành vi thiết lập website thương mại điện tử mà không thông báo hoặc không đăng ký với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, theo quy định áp dụng Điều 81, Nghị định số 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/11/2013, mức phạt cho mỗi website vi phạm lên đến 30 triệu đồng, và có thể dẫn đến việc bị đình chỉ hoạt động thương mại điện tử từ 06 tháng đến 12 tháng, tên miền của website bị buộc thu hồi. Chính vì vậy, tất cả các website thương mại điện tử đều phải đăng ký và thông báo với Bộ Công Thương.

Để hỗ trợ khách hàng trong việc thông báo và đăng ký website với Bộ Công Thương trong thời gian ngắn nhất, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý khách hàng dịch vụ đăng ký website với Bộ Công Thương. Khi đến với dịch vụ đăng ký website với Bộ Công Thương của chúng tôi các bạn luôn được bảo đảm ba tiêu chí sau:

– Website của bạn sẽ được thông báo và đăng ký trong thời gian sớm nhất và nhanh nhất.

– Chi phí đăng ký và thông báo thấp nhất.

– Đăng ký và thông báo với Bộ Công Thương với những website khó nhất.