Giấy phép con hay Giấy phép điều kiện là một công cụ hành chính của Chính phủ nhằm mục đích quản lý một hoạt động kinh doanh hay dân sự nào đó của tổ chức, cá nhân trong xã hội. Hoạt động kinh doanh hay dân sự đó chỉ được coi là hợp pháp nếu có sự chấp thuận hay phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền thể hiện thông qua hình thức văn bản như Giấy phép, Giấy chứng nhận, Xác nhận, …

Để được cấp Giấy phép, tổ chức hoặc cá nhân phải đáp ứng một hoặc nhiều điều kiện pháp lý nhất định và phải trải qua một trình tự – thủ tục khá mất thời gian: nộp hồ sơ – theo đuổi – giải trình – chứng minh. Mặc dù trình tự đó được luật định ngày càng rõ ràng, nhưng yếu tố tham gia thực thi trình tự lại là con người – công dân, công chức – nên tiến độ và chất lượng thực thi rất dễ bị chi phối bởi tính chủ quan, công tâm, trình độ của người tham gia.

DanangAccouting tham gia vào quá trình thực thi thủ tục, với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, đóng vai trò cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý về thủ tục cho Khách hàng.

DanangAccouting am tường pháp luật, rành rẽ các thủ tục, có nhiều kinh nghiệm xử lý các vấn đề thủ tục, thậm chí có mối qua hệ sâu sắc với cơ quan thẩm định là những lợi thế tạo nên tính chuyên nghiệp trong nghề nghiệp của họ.